Vicki Hufnagel

20 nov 2001 blev läkaren Vicki Hufnagels hem genomsökt på grund av en anmälan gjord av CMB (California Medical  Board). De påstod Hufnagel drev läkarpraktik och kirurgi i sitt hem utan licens i staten Californien. Sanningen var att Hufnagel inte hade något operationsrum i sitt hem, tog inte emot patienter, skrev inte ut recept och ställde inga diagnoser i Kalifornien.

Hufnagel förlorade sin licens I Californien trots att ingen lidit skada under hennes vård inte ens en infektion, men det påstods att hon hade vägrat erbjuda en hysterektomi. Det visade sig senare bevisat i domstol vara en falsk anklagelse. California Medical  Board vägrade ta notis om de falska anklagelserna och drog in hennes  licens.

Vem är Vicki Hufnagel?

Författaren till boken, No More Hysterectomies, 1988.

Förföljd av ACOG (American college of Gynecologists) de trakasserar henne och lämnar in klagomål i alla stater där hon har läkarlicens, publicerar misinformation. En PR firma har anlitats till detta. Hon har vittnat i ett stort förhör där många av medlemmarna i CMB förlorade sina positioner som ett resultat av dessa förhör, men Hufnagel fick inte tillbaks sin licens som hon hade blivit lovad. Förföljelsen från CMB bara fortsätter.

Hufnagel är en brilliant kirurg och forskare. Hon erbjuder i Mexico alternativ till riskfyllda och onödiga  hysterektomier. Hon menar att kvinnor i USA blir stympade i onödan, får inte information, blir av med sina organ utan samtycke. Hufnagel, samarbetade med Californiska senatorn Diane Watson, (nu congress kvinnan Watson) för att få till stånd en lag om informerat samtycke i Kalifornien trots hot från CMB att hon aldrig mer kommer att kunna praktisera som läkare i Kalifornien om hon envisas med att driva frågan om informerat samtycke.

Lagen finns nu i lagtexten men har ännu inte använts.

Mer om attackerna mot Vicki Hufnagel kan ni läsa om på denna länk: Hufnagel under attack